ผู้ว่าฯ ลำพูน ออกมาตรการคุมเข้มศาลากลางจังหวัด ตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้าออก ที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 543 ครั้ง

วันนี้ (24 มีนาคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ออกมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  ตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า ออก ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยมีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ซึ่งผู้ที่ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จะต้องนั่งเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งทางห้องรับรองได้จัดเตรียมเก้าอี้นั่ง โดยมีการติดป้าย เว้นระยะห่างบนเก้าอี้ ส่วนแฟ้มเสนอเซนต์ที่นำเข้าห้อง จะต้องมีการฉีดพ่นด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ทุกเล่มก่อนนำเสนอ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19   

                สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  ของทุกหน่วยงานในบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุฯภูมิร่างกายและเจอล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกหน่วยงาน

                ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการ ดำเนินการตามนโยบาย จัดตั้งจุดคักกรองในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19   

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ