จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม. และปริมณฑล แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 550 ครั้ง

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

          นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพฯ อย่างรวดเร็ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 2 ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนา

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

 และขอให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น, ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง, หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 511 145 ต่อ 207 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ 064 – 328 7716

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ