28 มี.ค.63 นี้ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จะปิดสะพานข้ามแม่น้ำวังหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 476 ครั้ง

     นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดเผยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา – ห้างฉัตร บริเวณ กิโลเมตรที่ 0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ

     แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง จึงขอแจ้งถึงการจะดำเนินการปิดสะพานข้ามแม่น้ำวัง หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา เพื่อวาง BOX ข้ามแม่น้ำวัง จำนวน 6 ช่วง ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินงานวาง BOX แล้วเสร็จ โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง หากมาจากอำเภอเสริมงาม ให้ข้ามสะพานบ้านนาแก้วฝั่งตะวันออก มาจากพื้นที่ตำบลลำปางหลวง ตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลไหล่หิน ตำบลใหม่พัฒนา ให้ข้ามสะพานบ้านนาเวียงหรือข้ามสะพานบ้านลำปางกลาง หรือไปทางอำเภอห้างฉัตร

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ