กรมสรรพสามิตรมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวน 500 ลิตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 230 ครั้ง

ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตรมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แอลกอฮอล์แปลงสภาพ จำนวน 500 ลิตร ที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตรมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะนำไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีความจำเป็นใช้สูงสุดก่อน และค่อยเรียงลำดับหน่วยงานรองลงมา สำหรับแอลกอฮอล์แปลงสภาพ จำนวน 500 ลิตรแรกนี้ ได้ดำเนินการมอบให้กับหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช่สูงสุดก่อน ได้แก่ มอบให้หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 300 ลิตร , มอบให้แก่แม่บ้านมหาดไทยจำนวน 50 ลิตร เพื่อที่จะได้กระจายสูงผู้นำท้องถิ่น อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, มอบแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.จังหวัดลำพูน) จำนวน 30 ลิตร, มอบให้หน่วยงานปกครองจำนวน 30 ลิตร อาทิ ชุดจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัดและอำเภอ , มอบให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำนวน 20 ลิตร เพื่อกระจายไปทุกสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง, มอบให้หน่วยงานยุติธรรม จำนวน 15 ลิตร ในส่วนที่เหลือได้มอบให้สำนักงานสรรพสามิตร แบ่งบรรจุลงขวด ขวดละ 500 ซีซี เพื่อนำไปกระจายไปมอบให้แก่หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนต่อไป

               

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ