ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดระเบียบพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารตามนโยบาย Social Distancing ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 376 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร ตามนโยบาย Social Distancing ลดการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสาร หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นทันที ..//

          นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดระเบียบพื้นที่ให้บริการต่างๆ ตามนโยบาย Social Distancing  ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสายการบิน  ในการกำหนดระยะห่างของพื้นที่ให้บริการ

ขณะที่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก้าอี้นั่งพักคอย และการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ลิฟต์ ให้มีระยะห่างมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกคนที่เข้ามาภายในอาคารผู้โดยสาร และโดยเฉพาะผู้โดยสารจะได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำอีกครั้งก่อนเข้าสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งการตรวจคัดกรองจะมีทั้งการใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ (Hand Held) และการใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ

 อย่างไรก็ตามหากผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ มีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันที ซึ่งจะเป็นการช่วยกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ