เกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer แม่ฮ่องสอน เปิดร้าน Young Smart Farmer Shop  ที่ด้านหน้า ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 290 ครั้ง

นายอัครพล ขัติยะ  เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น และมีจำนวนลดลง เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างผู้ประกอบการเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งร้าน Young Smart Farmer Shop  บริเวณด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่วันนี้( 25 มีนาคม 2563) เป็นต้นไป เพื่อรวบรวมและจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน ของเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

    จึงขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนเลือกซื้อสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป ของเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ที่ร้าน Young Smart Farmer Shop วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00น./

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ