ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (ฉบับที่ 2)

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 45 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563) ว่า ตามที่จังหวัดแพร่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 1 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรับเชื้อมาจากสนามมวยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการคงที่ หายใจปกติ โดยบ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2563 ไม่มีไข้ (อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส) สอบสวนโรคเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยได้ไปสถานที่ต่างๆ 4 แห่ง ซึ่งมีผู้สัมผัสในห้วงเวลาและสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก ดังนี้

1. สนามชนไก่ทุ่งกวาว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 จำนวน 145 คน มีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 1 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ และทุกคนครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน

2. ซุ้มไก่ชนบ้านปากกาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 จำนวน 126 คน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม และจะครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

3. สนามชนไก่เวียงทอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 จำนวน 194 คน มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง 2 คน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 1 คน รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 คน และจะครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

4. สนามชนไก่บ้านปิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 จำนวน 40 คน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมและจะครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 28 มีนาคม 2563

5. ผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 11 คน ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 1 คน และญาติซึ่งอยู่บ้านเดียวกัน 4 คน ไม่มีอาการป่วย แต่ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 4 คน ทั้งหมดรอผลตรวจ จากการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสตามข้อ 1-4 จำนวน 505 คน ทุกคนประสงค์กักตัวที่บ้านของตัวเอง และเจ้าหน้าที่ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ทุกคนยินยอมที่จะปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จำนวน 681 คน ซึ่งได้แนะนำให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน

ทั้งหมด ทุกคนยินยอมปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกัน

จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ไปในสถานที่ข้างต้น รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อขึ้นทะเบียน และรับคำแนะนำการปฏิบัติตัวในขณะที่กักตัวเอง 14 วัน และขอให้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องตระหนก แต่ขอให้ปฏิบัติตัวตามหลักการลดการแพร่ระบาด คือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไปได้อย่างปลอดภัย /.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ