จังหวัดแพร่มอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ทั้ง 18 ชุมชน ป้องกันโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 253 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (25 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  นางกานต์เปรมปรีด์   ชิตานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานมอบหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 18 ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแพร่

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กล่าวว่า เทศบาลเมืองแพร่ได้ใช้งบประมาณ 64,674 บาท ในการจัดทำหน้ากากผ้าตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยผลิตได้จำนวน 14,372 ชิ้น เพื่อมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งวันนี้(25มี.ค.63) มอบแก่ผู้นำชุมชน จำนวน 9,421 ชิ้น นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองแพร่ยังได้ทดลองทำตู้ฆ่าเชื้อ โดยให้คนเดินผ่านและมีน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นลงมา ซึ่งเมื่อออกแบบได้สำเร็จก้จะนำไปติดตั้งยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งทางเทศบาลเมืองแพร่ดูแลอยู่

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันตนเองให้ปลอดจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมกับหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของ และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน้น “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ”  โดยให้ประชาชน งดการเดินทางออกนอกบ้านและหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้ง เมื่อจับสิ่งของนอกบ้าน งดงานเลี้ยงสังสรรค์ งดการสนทนาเป็นกลุ่มใหญ่ งดทานอาหารนอกบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ