จังหวัดแพร่รายงานการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 ประจำวันที่ 24 มี.ค.63

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 39 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากการรายงานผลการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  Covid -19  ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่รายงาน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563 ดังนี้ จังหวัดแพร่พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 ราย มียอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 33 ประเทศ ยอดสะสมรวม 200 ราย  กลุ่มเฝ้าระวังอาการ ครบ 14 วัน จำนวน 179 ราย กลุ่มเฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน 21 ราย , แรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ สะสมจำนวน 23 ราย กลุ่มเฝ้าระวังอาการครบ 14 วัน จำนวน 22 ราย กลุ่มเฝ้าระวังอาการไม่ครบ 14 วัน 1 ราย  ,  กลุ่มเฝ้าระวังจากสนามชนไก่และซุ้มไก่ ยอดรวม 505 คน เฝ้าระวังอาการครบ 14 วัน จำนวน 145 ราย เฝ้าระวังอาการไม่ครบ 14 วัน 360 ราย , กลุ่มประชาชนเดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ยอดรวมสะสม 681 คน เฝ้าระวังอาการไม่ครบ 14 วัน 681 ราย  

จังหวัดแพร่ยังขอความร่วมมืออยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ยังแนะนำการใช้เจลล้างมือ คือเจลต้องมีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % พกพาเจลขนาดพกพา หากไม่มีเจลล้างมือสามารถใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแทนได้

หากท่านมี ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก พึ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน หลังจากไปในพื้นที่ระบาดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ควรรีบไปพบแพทย์ มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 511145 ต่อ 207 (ในวัน เวลา ราชการ) และ 064-3287716

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ