ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงรายร่วมกวาดชำระล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อโควิด 2019

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 268 ครั้ง

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงรายร่วมกวาดชำระล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อโควิด 2019

     เมื่อเช้าวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา กวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID - 19) เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเริ่มในพื้นที่ตลาดชุมชนหลัก 3 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ตลาดสดศรีทรายมูล ตลาดสดบ้านดู่ และตลาดสดห้วยสัก

     โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมที่ตลาดสดศรีทรายมูล ด้านนายภาษ เดชหงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย และนายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมที่ตลาดสดห้วยสัก  ส่วน นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมที่ตลาดสดบ้านดู่ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 จุดหลัก

     สำหรับขั้นตอนทำความสะอาดเพื่อกำจัดฆเชื้อโรค ในขั้นแรกได้ฉีดน้ำเปล่าลงบนพื้นที่ที่จะทำความสะอาด จากนั้น เทผงซักฟอก หรือ น้ำยาทำความสะอาดบริเวณพื้นแล้วขัดทำความสะอาด ทั้งบนแผงและพื้น และใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้น พักไว้ 10 นาที ก่อนจะฉีดน้ำล้างทำความสะอาดอีกครั้ง 

     ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทานในการบำเพ็ญประโยชน์ด้านการแก้ปัญหาสาธารณภัย นอกจากจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคในแหล่งที่มีประชาชนมารวมกลุ่มจำนวนมากแล้ว ยังเป็นการสร้างสุขอนามัยในตลาดสด และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID - 19) ให้กับประชาชนไปพร้อมกันด้วย
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ