เชียงใหม่ สวดมนต์บทรัตนสูตร สร้างขวัญกำลังใจช่วงวิกฤตภัย COVID-19

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 272 ครั้ง

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อัญเชิญบทรัตนสูตร  เพื่อความเป็นสิริมงคล  สร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร  อำเภอเมืองเชียงใหม่  พระกิตติวิมล  รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร  นำคณะสงฆ์ 40 รูป  ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร  โดยประกอบพิธีตามมติมหาเถรสมาคม  ที่ให้จัดขึ้นในวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ  ในกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระสังฆราช ฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน  ซึ่งในส่วนภูมิภาค  เขตปกครองหนเหนือ  กำหนดให้วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นวัดนำร่องในการประกอบพิธี  โดยสถานีโทรทัศน์ NBT ดำเนินการถ่ายทอดสด  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน  ได้ร่วมสวดมนต์ผ่านการชมโทรทัศน์ที่บ้าน  ลดความเสี่ยงการเดินทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ในสมัยพุทธกาล  เคยมีการระบาดของโรคร้ายแรง  องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร  เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย  ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด  ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ขยายไปในวงกว้าง  สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชน  จึงจัดให้มีการสวดมนต์บทรัตนสูตร  เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ  และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน  มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : ปาญณิสา ไชยพรหม
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ