จังหวัดเชียงใหม่ จัดสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 121 ครั้ง

พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทย และความเป็นมงคลให้ประเทศชาติ ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ..//

          ที่พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาส วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมพระสงฆ์ รวม 40 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่คนไทย และความเป็นมงคลให้ประเทศชาติ ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้พระสงฆ์ทุกรูปได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่ง ระยะห่างกันจำนวน 1.50 เมตร

สำหรับบทสวด "รตนสูตร" เป็นบทสวดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัย เช่นโรคห่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรตนสูตร     หรือรตนปริตรจะทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วย

ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการถ่ายทอดสด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ติดตามรับชม และร่วมสวดมนต์ที่บ้านเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ