จังหวัดเชียงราย จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลใหม่ การระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 606 ครั้ง

วันนี้ (26 ธ.ค.62) นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลใหม่ การระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จัดโดย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ให้มีการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วย สถานการณ์ในปัจจุบัน เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่มีความถี่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น และไม่สามารถควบคุมได้ จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นวันที่ประเทศไทยและอีกหลายประเทศต้องประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรง เมื่อคลื่นยักษ์สีนามิได้คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก หลายครอบครัวต้องพลัดพราก สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับมา  การสูญเสียครั้งร้ายแรงดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548  ได้กำหนดให้วันที่
26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น และดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท  การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันสาธารณภัย อุบัติภัย และอาชญากรรม ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวเชียงราย และผู้มาเยือน "ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร"  โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความสุขและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

          กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยและอุบัติภัย จำนวน 31 หน่วยงาน  การรับมอบเครื่องดื่ม-เครื่องอุปกรณ์จราจร ได้รับการสนับสนุนจาก ชมรมประกันภัยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย  และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร ชมรมคนรักษ์รถเชียงราย สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : น.ส.กนกพร เพียรช่างคิด
บรรณาธิการ : นางวรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ