จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่พบผู้ป่วยCOVID-19 โดยพบมีผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค รวม 20 ราย ผล LAB ไม่พบเชื้อ 15 ราย ส่วนอีก 5 รายรอผลยืนยัน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 361 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2563 อ.เมือง มีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB 5 ราย รอผล 2 ราย , อ.ปาย เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB 9 ราย รอผล 3 ราย , อ.ปางมะผ้า เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB 3 ราย , อ.แม่สะเรียง เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB  3 ราย , อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย 0 ราย , รวมเข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB  20 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 จำนวน 15 ราย รอผล 5 ราย

ทั้งนี้ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ที่เดินทางจากเขตติดโรคอันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง พำนักอยู่ในพื้นที่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้แก่ ต่างชาติที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (11 ประเทศ) แบ่งเป็น เขตโรคติดต่ออันตราย 0 ราย , เขตพื้นที่โรคระบาดต่อเนื่อง 5 ราย และแรงงานที่เดินทางกลับจากเขตโรคติดต่ออันตราย (เกาหลี) รวม 16 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเฝ้าระวังอาการ ครบ 14 วัน 11 ราย และ กลุ่มเฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน 5 ราย
ทั้งนี้ ร้อย.ร.751 ร่วมกับ ร.7พัน.5 ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรคCOVID-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปาย ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ