สสจ.ลำปาง ออกรณรงค์ให้ความรู้ การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส "COVID-19"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 348 ครั้ง

สาธารณสุขลำปาง ร่วมบูรณาการ สานพลังหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำเจ้าหน้าที่ออกเดินตลาดรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID-19"

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "COVID-19" ร่วมกันนำทีมบุคลากรในสังกัด ทั้งแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ออกเดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ร่วมสนับสนุนมาตรการเชิงรุกระดับพื้นที่สร้างความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID-19"

ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีแนวโน้มในการแพร่กระจายเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยทางจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรค เฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนที่อยู่รวมตัวกันตามจุดบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด ดังนั้นจึงมีมาตรการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งมาตรการสำคัญ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยทั้งต่อส่วนรวมและส่วนบุคคล เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้รอดพ้นจากเชื้อไวรัส

โดยการนี้ นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง "เชื้อไวรัส COVID-19 กับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล" ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง ในบริเวณพื้นที่ตลาดสดสนามบิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งวิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสและเป็นพาหะนำโรค โดยขอให้พี่น้องประชาชนหมั่นเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ หากพบบุคคลต้องสงสัยมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจเหนื่อยหอบ ถ่ายเหลวท้องเสีย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือนำตัวส่งพบแพทย์โดยทันที สำหรับในส่วนวิธีการป้องกันตนเอง ได้ให้ความรู้ถึงวิธีข้อควรปฏิบัติในเบื้องต้น อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในพื้นที่สาธารณะและสวมอย่างถูกต้องถูกวิธี, การหลีกเลี่ยงและไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ และให้ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดซึ่งอาจมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ รวมทั้งควรมีการล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาดตามสุขอนามัยอย่างน้อย 20 วินาที หลังการสัมผัสสิ่งสกปรก และควรงดเว้นการจับตา จมูก ปาก ขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือ, นอกจากนี้ในการรับประทานอาหารควรกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ แยกภาชนะในการรับประทาน และควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

สำหรับในส่วนพ่อค้าแม่ค้า ได้ให้ความรู้มาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยขอให้มีการจัดหาภาชนะเพื่อใช้ในการปกปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยิบจับหรือตักอาหารให้ระมัดระวังบริเวณด้ามจับอย่าให้ตกหล่นสัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ส่วนอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ให้สวมถุงมือในการหยิบจับ และหากมีอาการเจ็บป่วย ไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ มีไข้ ให้หยุดทำการขายและไปพบแพทย์โดยทันที นอกจากนี้หลังเลิกตลาดแล้วให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทำความสะอาดแผง ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ