รพ.ค่ายฯ ลำปาง นำกำลังพลผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ร่วมสู้ภัยโคโรน่าไวรัส "COVID-19"

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 151 ครั้ง

ผอ.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง นำทีมเปิดจุดเรียนรู้สอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเข้มข้น ให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลฯ เร่งการผลิตสำหรับไว้ใช้และแจกจ่ายแก่ประชาชน เสริมมาตรการเข้มระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID-19"

พ.อ.อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง นำทีมคณะแพทย์ พยาบาลเภสัชกร พลเสนารักษ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำโรงพยาบาลฯ ร่วมกันออกรณรงค์ทำกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เสริมมาตรการเชิงรุกเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ "COVID-19" พร้อมเปิดจุดเรียนรู้อาคารหอประชุมโรงพยาบาลฯ สอนเทคนิควิธีการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือชนิดเข้มข้นให้แก่เจ้าหน้าที่กำลังพลในสังกัด

โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ได้เป็นหัวหน้าคณะนำทีมวิทยากรทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมทำการพบปะกับเจ้าหน้าที่กำลังพลด้วยตนเอง เพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ระดับพื้นที่ในจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID-19" พร้อมร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง "การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล" ให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งวิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างเพื่อไม่ให้ติดเชื้อและเป็นพาหะนำโรค พร้อมกับได้นำกำลังพลลงมือปฏิบัติจริง ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรค เสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรับมือกับสถานการณ์ หากเข้าสู่ภาวะวิกฤตพบผู้ติดเชื้อและพบการแพร่ระบาดของโรคภายในเขตพื้นที่

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรที่ได้ทำให้ขณะนี้ประชาชนทั่วไปเกิดการตื่นตัวในการที่จะปกป้องคนในครอบครัวป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID-19" โดยได้มีการหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือชนิดเข้มข้นมาไว้ใช้งานกันเป็นจำนวนมาก จนส่งผลกระทบทำให้หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เกิดการขาดแคลนไม่สามารถหาซื้อได้ตามจำนวนที่ต้องการ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในสถานการณ์การขาดแคลนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง โดยกองเภสัชกรรม จึงได้ทำการเปิดจุดเรียนรู้นำกำลังพลเจ้าหน้าที่พลเสนารักษ์ประจำโรงพยาบาลฯ เข้ามาร่วมเรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อจะได้ช่วยกันเร่งทำการผลิตให้มีเพียงพอต่อการใช้งานทั้งภายในสถานพยาบาล กองร้อยต่างๆ ภายในค่ายทหาร รวมถึงแจกจ่ายให้กับกำลังพล และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เอทานอล มาจากกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งก็ได้รับการอนุเคราะห์มาจากกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านการแพทย์ ให้ทางโรงพยาบาลฯ ได้นำมาใช้ในการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID-19" ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้นำมาผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นสำหรับล้างมือ เพื่อไว้ใช้งานภายในโรงพยาบาล โดยเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้บางส่วนจะได้กระจายมอบให้แก่กำลังพลหน่วยทหารภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง รวมถึงมอบให้กับครอบครัวกำลังพล และประชาชนทั่วไปด้วย

อย่างไรก็ตามในช่วงระยะนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ ได้พยายามลดจำนวนคนในสถานพยาบาลลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยได้ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ยกเว้นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือที่พักอยู่ในห้องพิเศษจะอนุญาตให้มีญาติเฝ้าไข้ได้หนึ่งคน ส่วนกรณีคนไข้ที่ป่วยเรื้อรังรับยาต่อเนื่องขอให้ทางญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้ามารับยาแทน หรือหากไม่สะดวกให้ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โดยทางโรงพยาบาลฯ จะจัดส่งยาไปให้ถึงบ้านผ่านทางไปรษณีย์

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ