สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ วันนี้หลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยที่ จ.แม่ฮ่องสอน PM 2.5 มีค่า 146 มคก./ลบ.ม. ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 108 ครั้ง

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีส้ม 12 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีแดง 7 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเขียว 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีเหลือง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 27 – 223 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

โดยที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

คำแนะนำในการปฏิบัติตน ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่อออกนอกอาคาร หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรเฝ้าระวังสังเกตอาการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเตรียมยาให้พร้อม

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 992 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 272 จุด) 2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 11,534 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 3,025 จุด)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ