จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ด้วยระบบ Conference พร้อมปรับผังที่นั่ง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 333 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2563 จากเดิมวันที่ 26 มีนาคม เป็นวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.2563 ด้วยระบบ Conference และปรับที่นั่ง ระยะห่าง ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโควิด 1 9 โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการส่วนหนึ่งจะประชุมในห้อง POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ประชุมผ่านระบบ Conference ไปห้องประดิษฐ์จองคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด และห้องขุนลุมประพาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ/แท็บเลต/อุปกรณ์ส่วนตัว สแกนระเบียบวาระการประชุม ทาง QR Code ได้ปริเวณหน้าห้องประชุมฯ/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ