จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประกาศปิดวัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 306 ครั้ง

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในขณะนี้  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและมติของมหาเถรสมาคม ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองน่าน ปัจจุบันพระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้นำพระภิกษุสามเณร และชาวบ้าน ทำความสะอาดบริเวณวัด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลเมืองน่าน และขอประกาศปิดวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

      เช่นเดียวกับ วัดภูมินทร์ พุทธสถานที่มีนักท่องเทียวเดินที่มาสักการะเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง หลังจากมีประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอันตราย ประกอบกับมหาเถรสมาคม มีมติ ที่ 137/2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สำหรับพระภิกษุและสามเณร วัดภูมินทร์ จึงขอประกาศปิดพระอุโบสถ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคม ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ