ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 2117 ครั้ง

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ COVID-19  โดยลดอัตราเงินสมทบ และขยายเวลาส่งเงินสมทบออกไปอีก 3 เดือน โดยไม่มีเงินเพิ่มในการส่งเงินล่าช้า

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ผู้ประกันตนตามมาตรา39 ผู้ประกันตนตามมาตรา40 และประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ประกอบอาชีพ มีรายได้ (ซึ่งส่วนนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่ประกอบการวินิจฉัยจ่ายเงิน) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนให้มากที่สุด

นอกจากนี้ยังขยายเวลาส่งเงินสมทบให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สำหรับงวดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยกรณีนายจ้างให้พักงาน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID – 19 สำหรับการเยียวยาสถานประกอบการที่รัฐสั่งให้หยุด จะมีการเยียวยาให้ลูกจ้างกรณีว่างงาน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 โดยหลีกเลี่ยงการเข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก เนื่องจากเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อ COVID – 19

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเตรียมหลักฐานได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลนายจ้าง(ถ้ามี) ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ในเวลา 08.00 – 18.00 น. เมื่อผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จะสามารถรับเงินเยียวยาผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือ ผ่านบัญชีธนาคาร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-2739020 ต่อ 3558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ