สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันไวรัส โควิด – 19  

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1297 ครั้ง

          สถานประกอบการ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ร่วมกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ในสถานประกอบการ โดยให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้พนักงาน , มีการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร พร้อมทั้งจัดที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารกลางวันของพนักงานให้มีความห่าง 1 – 2 เมตร และขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัด

      วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้หารือกับผู้ประกอบการ และผู้แทนสถานประกอบการ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ในสถานประกอบการ  ซึ่งสถานประกอบการต่าง ๆ  ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันของจังหวัดลำพูน  อาทิ การจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้พนักงาน , การทำความสะอาดรถรับส่งพนักงานทุกครั้ง  , มีการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร พร้อมทั้งจัดที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารกลางวันของพนักงานให้มีความห่าง 1 – 2 เมตร และขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัด  โดยเฉพาะการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน พนักงานจะต้องแจ้งให้นายจ้าง หรือ ผู้ประกอบการรับทราบทุกครั้ง และสถานประกอบการจะรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดรับทราบ หากพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิด ตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ สถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ  ยังไม่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 แต่อย่างใด  โดยมีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ( ณ วันที่ 22 มี. ค. 2563 ) จำนวน 330 ราย  ขณะที่ยังมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ จำนวน 50 ราย .               

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ