ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้ตามมาตรการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 215 ครั้ง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้ตามมาตรการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้ทำความสะอาด และปรับเปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคารผู้โดยสาร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคมในป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคารผู้โดยสารด้วย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการ จัดแอลกอฮอล์เจล ล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ