ปิดหมู่บ้าน 2 อำเภอแม่สะเรียง – แม่ลาน้อย หวั่นโควิด-19 ระบาด พร้อมจัดเวรยามห้ามบุคคลภายนอกเข้าหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1600 ครั้ง

                 ภายหลังจากที่เกิดข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับมีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและในพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด ทำให้เกิดความหวาดกลัว หมู่บ้านบนดอยกว่า  15  หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย  บางส่วนได้ทยอยปิดการเข้าออกหมู่บ้าน เช่นเดียวกับชาวบ้านบ้านห้วยหนองหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมและมีมติทำการปิดหมู่บ้าน จัดเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า - ออก หมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคระบาด รวมทั้งหน่วยงานราชการทุกหน่วย และหากมีญาติมาจากต่างจังหวัด ให้กักตัวภายในบ้านห้ามออกจากบ้าน โดยเด็ดขาดภายใน 14 วัน

                   เช่นเดียวกับในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมี 12 หมู่บ้านที่ทำการปิดไม่ให้บุคคลเข้าออก ซึ่งหลายหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคแล้วหลายแห่ง  ด้วยสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายแรกของจังหวัด เป็นเพศชาย จำนวน 1 ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 23 ราย รักษาหาย 18 ราย ยังรักษาอยู่โรงพยาบาล 5 ราย ไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิต-19 รายนี้มีประวัติเดินทางไปประเทศปากีสถานซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ