ขนส่งอำเภอแม่สะเรียง ไม่ปิดทำการ แต่งดให้บริการอบรมใหม่ แจ้งอบรมต่ออายุได้ทางออนไลน์เท่านั้น

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 516 ครั้ง

                 นายพิษณุ พันธ์นัดที หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของแต่ละจังหวัด

                 กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยที่งดให้บริการอบรมใหม่ อบรมต่ออายุ ณ สำนักงานขนส่งทุกกรณี แต่ยังสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทางแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning  ที่ www.dlt-elearning.com โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอน

                  สำนักงานขนส่งยังเปิดทำการตามปกติ รายการที่ยังดำเนินการได้ (ไม่มีการอบรมหรือทดสอบ) คือ การแจ้งบัตรหายไม่ขาดต่อ บัตรชำรุด ใบขับขี่สากล แก้ไขรายการ เช่น ชื่อ- สกุล ขอรับใบอนุญาตกรณีมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหลักสูตร 15 ชม. เปลี่ยนประเภทใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ