จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562...

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 254 ครั้ง

 


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/ 2562 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหย้าส่วนราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระสำคัญ ได้แก่ การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพะเยา ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทรงเปิดนิทรรศการ ทูบีนัมเบอร์วัน และพบปะสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ มูลนิธิ พอ.สว ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหง ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา การจัดงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา การณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 การจัดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ภัยแล้งและเตรียมการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งโครงการชลประทานพะเยาได้รายงานปริมาณน้ำปัจจุบันในแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพะเยา 60 แห่ง มีปริมาณน้ำที่เก็บกัก ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าฤดูฝนในปี 2563 ฝนจะมาล่าช้าจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลืออยู่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่สามารถจัดสรรน้ำเพื่อการทำการเกษตร ปลูกข้าวนาปรัง จังหวัดพะเยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการทำนาปรัง ในฤดูการผลิตปี 2563 นี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง และทุกอำเภอได้เร่งชี้แจ้งพี่น้องเกษตรกร พร้อมสั่งการให้การประปาภูส่วนมิภาคจังหวัดพะเยา และสาขา ได้เร่งวางแผนการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ พร้อมทั้งให้รณรงค์ประหยัดการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคต่อไป


ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดการออกร้าน และการจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2563 พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2562 พิธีมอบเงินบริจาคจากกิจกรรมเดินแบบกิตติมศักดิ์ เพื่อการกุศล หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาไทย แก่สำนักงานกาชาดจังหวัดพะเยาด้วย...

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ