สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรับแนวทางในการติดต่อราชการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 215 ครั้ง

นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจ.แม่ฮ่องสอนลงนามประกาศหลักเกณ์ฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการ กับสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้

1. กำหนดการเข้า – ออกสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดใช้เพียงประตูเดียว

2. บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยผู้มาติดต่อราชการจะต้องทำความสะอาดมือก่อนเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย

3. การขอรับบริการต่างๆ ณ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเบื้องต้นให้ติดต่อขอรับบริการทางโทรศัพท์ และหากต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ขอให้ประสานนัดหมายทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพบ และให้เข้าพบได้ไม่เกินครั้งละ 2 คน เพื่อลดอาการแออัดในการให้บริการ

4. บริเวณที่นั่งสำหรับผู้มาติดต่อราชการจัดไว้บริเวณด้านหน้าตรงห้องประชาสัมพันธ์และผู้ติดต่อราชการต้องนั่งรอที่เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้

5. การรับหนังสือเข้าขอให้ผู้จัดส่งหนังสือวางหนังสือไว้ในจุดที่กำหนด ทั้งนี้ หากเป็นหนังสือด่วนหรือต้องมีการลงลายมือชื่อรับหนังสือ เจ้าหน้าที่จะใช้ถุงมือจับเอกสารและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าเป็นหนังสือปกติจะดำเนินการในวันถัดไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเอกสาร

6. วัสดุ – อุปกรณ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นการเฉพาะ และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจากมีผู้ใช้งาน

7. การควบคุมสุขอนามัยในสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันทำการ เช่น บริเวณพื้นในสำนักงาน กระจก ราวจับ และลูกบิดประตู ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ GFMIS เป็นต้น

8. การรับพัสดุส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ส่งพัสดุโทรศัพท์แจ้งผู้รับพัสดุออกไปรับพัสดุด้านนอกสำนักงานพร้อมทั้งฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ห่อพัสดุนั้นๆด้วย

9. ห้ามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวจำนวนมากและขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีอาการน่าสงสัยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีและจะให้หยุดปฏิบัติงานเพื่อดูอาการและให้ไปพบแพทย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปลอดโรค

อนึ่ง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก /

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ