จังหวัดแพร่ สั่งปิดสนามกีฬา สนามแข่งขัน และสนามเด็กเล่น ป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 261 ครั้ง

          คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ สั่งปิดสนามกีฬา สนามแข่งขัน และสนามเด็กเล่น ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค COVID-19 เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโรค COVID-19 ของจังหวัดแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินโรค COVID-19 ของจังหวัดแพร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงมีคำสั่งที่ 4/2563 พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค COVID-19 เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม คือ สนามกีฬา สนามแข่งขัน และสนามเด็กเล่น ซึ่งมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นผู้ดูแลสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

          โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 สั่งปิดสถานบริการ, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกระดับ, สถาบันกวดวิชา, สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร(ฟิตเนส), สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ(โรงภาพยนตร์), ร้านเกมส์, สวนสนุกในห้างสรรพสินค้าและเครื่องเล่นในสนามกลางแจ้งตามตลาดนัดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 รวม 14 วัน ส่วนสนามชนไก่ ให้ปิดสถานที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ