นายกฯ เมืองล้อมแรด นำทีม จนท. ล้างตลาดร่วมป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 208 ครั้ง

นายกเล็กฯ เมืองล้อมแรด อำเภอเถิน-ลำปาง ตั้งชุดเฉพาะกิจอัดคลอรีนเข้มข้น ฉีดล้างตลาดสดในเขตเทศบาล สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนลดภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19"

นายจุมพร  ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ "Big clean" ในการล้างทำความสะอาดตลาดสดแม่ทองจันทร์ ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดกลางของภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ที่ชุมชนบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเป็นการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดในการป้องกันและยับยั้งวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ "COVID-19" ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมืองล้อมแรด ว่าทางจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน และเทศบาลเมืองล้อมแรด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะควบคุมและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "COVID-19" นี้ได้

โดยการล้างทำความสะอาดตลาดสดชุมชนครั้งนี้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ทำการใช้คลอรีน 60% ผสมเจือจางลงไปในน้ำสะอาดในปริมาตรหลาย 10,000 ลิตร ให้มีความเข้มข้นประมาณ 100 - 200 PPM ซึ่งเพียงพอต่อการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ทำการฉีดล้างในบริเวณพื้นผิวทางเดิน ทางเท้า แผงวางสินค้า รางระบายน้ำ บ่อดักไขมัน รวมถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกอาคารตลาด เพื่อกำจัดฆ่าเชื้อโรค ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่อาจสะสมและปนเปื้อนอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ เฉพาะอย่างยิ่งกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่าไวรัส 2019 หรือ "COVID-19"

ด้าน นายจุมพร  ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวว่า ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังมีแนวโน้มในการแพร่กระจายเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยทางเทศบาลเมืองล้อมแรดได้ตระหนักถึงสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรค เฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนที่อยู่รวมตัวกันตามจุดบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด ดังนั้นจึงได้มีมาตรการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งพื้นที่ชุมชนจุดเสี่ยง โดยตลาดสดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในแต่ละวันประชาชนจำนวนมากจะมาจับจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอาหาร หากตลาดไม่สะอาดอาหารไม่ปลอดภัย เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เชื้อไวรัส "COVID-19" กำลังแพร่ระบาด ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ชาวบ้านเกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายไปในพื้นที่ชุมชนโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งการล้างทำความสะอาดตลาดสดในเขตเทศบาล ทางเทศบาลเมืองล้อมแรดมีแผนที่จะดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จครบทุกแห่งภายในวันนี้ (27 มี.ค. 63)

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส "COVID-19" ทางจังหวัดลำปาง ขอให้พี่น้องประชาชนได้ป้องกันตนเองตามข้อควรปฏิบัติ อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปในพื้นที่สาธารณะและสวมอย่างถูกต้องถูกวิธี, พยายามหลีกเลี่ยงและไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ และให้ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดซึ่งอาจมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ รวมทั้งควรมีการล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาดตามสุขอนามัยอย่างน้อย 20 วินาที หลังการสัมผัสสิ่งสกปรก และควรงดเว้นการจับตา จมูก ปาก ขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือ, นอกจากนี้ในการรับประทานอาหารควรกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ แยกภาชนะในการรับประทาน และควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับในส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ภายในตลาด ขอให้มีการจัดหาภาชนะเพื่อใช้ในการปกปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยิบจับหรือตักอาหารให้ระมัดระวังบริเวณด้ามจับอย่าให้ตกหล่นสัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ส่วนอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ให้สวมถุงมือในการหยิบจับ และหากมีอาการเจ็บป่วย ไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ มีไข้ ให้หยุดทำการขายและไปพบแพทย์โดยทันที นอกจากนี้หลังจากตลาดเลิกแล้วขอให้พ่อค้าแม่ค้าได้ช่วยกันทำความสะอาดแผงขาย ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอกทุกครั้ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ