รมว.ทส.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 430 ครั้ง

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายให้ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่า ที่ได้ทุ่มเทกำลังในการทำงานอย่างเต็มที่

          วันนี้ (27 มี.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมรับฟังการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

          นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการป้องกัน คือ การข่าว หรือการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ
พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยได้ประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไปฝังตัวอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง เพื่อย้ำการทำความเข้าใจและเฝ้าระวังในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ติดตัวเข้าป่า และเวลาเข้า-ออก
เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ประสานกองทัพอากาศ นำอากาศยานไร้คนขับ
UAV ประกอบกับกล้องจับความร้อน เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอีกทางหนึ่ง โดยอากาศยานไร้คนขับ UAV บินได้  6-8 กม. พร้อมทั้งกล้องจับความร้อน ที่สามารถส่งข้อมูลทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการดับไฟได้อย่าง
ทันทวงที รวมทั้งอาจจะชี้เบาะแสการจับกุมคนลักลอบเผาได้อีกด้วย อีกปัญหาที่ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้องพบในทุกปี คือ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งขณะนี้กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียน ขอความร่วมมือให้งดการเผา ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนต่อไป เนื่องจากเป็นกิจการนอกประเทศ การทำงานในส่วนนี้จึงมีข้อจำกัดและแนวทางทำงานที่ไม่เหมือนกัน

          สำหรับการมาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ จุดประสงค์หลักคือมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้ทุ่มเทกำลังในการทำงานกันอย่างเต็มที่ และพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือ
ในทุกๆด้าน ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

 

/////////////

 

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

27 มีนาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ