ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แนะ อปท. จ้างผู้หาของป่า เป็นกำลังเสริมหน่วยลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 279 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้างผู้มีอาชีพหาของป่า เข้ามาช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับทีมลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า

 

                วันนี้ (27 มี.ค. 63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

               นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าในช่วงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดจุดฮอตสปอตจำนวนมากในหลายพื้นที่ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาของประชาชน ทั้งการเผาไร่นา และการเผาเพื่อหาของป่า ประกอบกับในปีนี้พื้นที่ป่ามีสภาพแห้งแล้ง จึงทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย และลุกลามเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว  ในส่วนของเขตพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอพร้าว จะเห็นได้ว่า จุดฮอตสปอตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปมากนัก และเมื่อเกิดเหตุไฟป่าก็จะหาเส้นทางเข้าไปดับไฟได้ยาก ทำให้ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าที่ยังไม่ถูกไฟไหม้อยู่ไม่ถึงครึ่งของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องเร่งทำการสำรวจพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านว่า ขณะนี้ เหลือพื้นที่อยู่มากน้อยขนาดไหนที่จะต้องดูแล และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะมุ่งเป้าหมายทั้งหมดไปกับการป้องกันพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ให้มากที่สุด

               สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหานั้น อยากให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มความเข้มข้นให้กับการลาดตระเวน  และให้เพิ่มกำลังพลในการลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ป่าให้มากขึ้น  เนื่องจากกำลังที่มีอยู่ในตอนนี้มีไม่เพียงพอ  โดยได้แนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถจากเหล่าบรรดาผู้ที่มีอาชีพหาของป่า ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อไว้ แล้วใช้งบประมาณที่มีอยู่จ้างให้เป็นลูกจ้าง หรือจ้างเหมาบริการ เพื่อพัฒนาเป็นทีมลาดตระเวนที่เข้มแข็ง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีความชำนาญในการเดินป่าเป็นพื้นฐานแต่เดิมอยู่แล้ว เพียงเปลี่ยนหน้าที่จากการตระเวนหาของป่า เป็นการเดินลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุไฟป่าแทน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งในขณะนี้ แต่ละตำบลและหมู่บ้าน ทั้ง 2 อำเภอ ได้เริ่มดำเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ที่จะมาเข้าร่วมทีมลาดตระเวนแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ