ไม่ต้องมาธนาคาร ลงทะเบียนรับเงินชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มลงทะเบียน 18.00 น.วันที่ 28 มีนาคม 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 682 ครั้ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการ บริษัทร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ ได้ปิดกิจการ หรือหยุดการประกอบธุรกิจช่วงระยะเวลา ตามประกาศของราชการ ทำให้พนักงาน ลูกจ้าง และแรงงาน จากสถานประกอบการไม่มีงานทำ บางส่วนได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยเฉพาะแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว คณะรัฐมนตรี ได้มีมติมาตรการดูแลและเยี่ยวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 โดยหนึ่งในมาตรการที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือมาตรการชดเชยรายได้สำหรับลูกจ้างนอกระบบ ด้วยการชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563)  ทั้งนี้วันเสาร์ 28 และอาทิตย์ 29 มีนาคม 2563 ธนาคารปิดให้บริการทุกสาขา คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทีเอ็มบี ธนาคารธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธกส.

               ทั้งนี้มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้อง มาธนาคาร ให้ลงทะเบียนออนไลน์ที่บ้าน ทางเว็บไซต์ WWW.เราไม่ทิ้งกัน.com  เท่านั้น  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนดปิด

               คุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิ คือ แรงงาน อาชีพอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว / ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 /ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 คือได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเช่น สนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิดเนส และสถานบริการอื่นๆ

                 หลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน แรงงานที่เข้าเกณฑ์ลูกจ้างนอกระบบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปของวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีกำหนดปิด   ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทน้าจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่มีอยู่แล้ว หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์  โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทะเบียนมีอยู่แล้วทุกธนาคาร ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ โดยชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียน ( อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ )

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ