เชียงใหม่ พบการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังอยู่ในวงจำกัด

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 157 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 1 ราย จากกลุ่มเดิมที่เดินทางไปยังสถานบันเทิง ซึ่งถือว่ายังอยู่ในวงจำกัด

 

                นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 20 ราย ผ่านการรักษาอาการจนหายเป็นปกติแล้ว 1 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 19 ราย  โดยยังไม่มีผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วย 1 ราย ที่มีอาการหนักขึ้น ซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุและมีโรคประจำตัว คือ โรคไต ต้องทำการฟอกไตอยู่แต่ก่อนแล้ว จึงทำให้มีอาการหายใจหอบ เหนื่อย แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือ และต้องให้ยาเพื่อทำให้ไข้ลดลง หากไม่มีสภาวะแทรกซ้อนเข้ามาเพิ่มเติม คาดว่าอาการจะดีขึ้นตามลำดับ

                ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมา รวมถึงผู้ป่วยที่พบรายใหม่ ยังคงมาจากกลุ่มเดิม คือ กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานบันเทิง โดยเริ่มจากการที่มีผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ แล้วเข้าไปยังสถานบันเทิง ในร้าน Sound Up และร้าน WB Chiangmai Land จึงทำให้มีการแพร่เชื้อต่อไปอีกหลายราย ส่วนกลุ่มผู้ที่นำเชื้อเข้ามาจากพื้นที่ระบาดจากต่างประเทศ แต่ได้มีการกักตัวและไม่มีการสัมผัสต่อกับผู้อื่น ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมจากกลุ่มนี้  และยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชนต่างๆ  ดังนั้น จากการสำรวจติดตามการแพร่ระบาดของโรคขณะนี้ จะพบว่า การแพร่ระบาดของเชื้อยังอยู่ในวงจำกัด และยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อที่มาจากพื้นที่อื่นๆ จึงขอให้ผู้ที่ได้เดินทางไปยังร้าน Sound Up และร้าน WB Chiangmai Land  ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2563 ให้กักตัว สังเกตอาการของตนเองเป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มนับจากวันสุดท้ายที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว หากพบว่ามีอาการไข้และมีปัญหาทางระบบหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจหอบ เหนื่อย ให้ไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อบันทึกประวัติความเสี่ยงและตรวจเช็คอาการ เป็นการป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ