จังหวัดเชียงราย งดให้บริการบางส่วนของสำนักทะเบียนทั้งหมดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 289 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย  แจ้งงดให้บริการสำนักทะเบียนทั้งหมด เป็นการชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

                นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 มีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปีพ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2558 ให้ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางจังหวัดเชียงราย ประกาศงดการให้บริการบางประเภทของสำนักงานทะเบียนจังหวัด  อำเภอ และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียน ซึ่งมีผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งให้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว โดยให้เลี่ยงชะลอการติดต่อราชการหรือทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น และให้งดการบริการของหน่วยงานของรัฐเป็นการชั่วคราวเฉพาะการบริการที่มีประชาชนมาติดต่อรับบริการเป็นจำนวนมาก ที่สำนักทะเบียนจังหวัดเชียงราย สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง ยกเว้นการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย และการบริการอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาดำเนินการได้ และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย และการบริการอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาดำเนินการได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ