จังหวัดลำปาง ประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 156 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (30 มีค.63) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนข้อมูลยอดผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สะสม 36 ราย (ผลปกติ 35 ราย) และรอผลอีก 1 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ