จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ออกหน่วยบริการเด็กด้อยโอกาส อายุ 8 - 18 ปี

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 212 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (26 ธค. 62) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สืบเนื่องจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นำโดย หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ ขอความอนุเคราะห์ในการออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาส อายุ 8 – 18 ปี ที่มีปัญหาด้านทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้รับบริการตรวจรักษาสุขภาพฟัน รวมถึงการตรวจสุขภาพให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกพื้นที่

จังหวัดลำปางกำหนดออกหน่วยให้บริการทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 17มกราคม 2563 โดยคัดกรองเด็กอายุ 8 – 18 ปี วันละ 150 – 180 คน มารับบริการทันตกรรมฟรี ตามสถานที่กำหนดดังนี้
: วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
: วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวังหนือวิทยา ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
: วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรน์ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
: วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้บูรณาการทุกส่วนเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการกำหนดในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อำเภอเมืองลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ