เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 287 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2563 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการชาวแม่ฮ่องสอนร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นหวัด เจ็บคอ ควรรับประทานอาหารมาก่อน และเป็นอาหารย่อยง่าย ไม่มีไขมัน งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 12 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี /

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา ภาพ ศศลักษณ์ ( นักศึกษาฝึกงาน )
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ