พาณิชย์ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด คาดว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 275 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กอ.รมน.ลำปาง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำปาง และสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ของห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไข่ไก่ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พบราคาขายส่งหน้าฟาร์ม ไข่ไก่เบอร์ 0 แผงละ 115-120 บาท ,เบอร์ 1 แผงละ 99-102 บาท , เบอร์ 2 แผงละ 96-98  บาท เบอร์ 3 แผงละ 90-95 บาท ,เบอร์ 4  แผงละ 80 -85  บาท

ราคาขายปลีกหน้าฟาร์มและตลาดสด ไข่ไก่เบอร์ 0 แผงละ 130-135 บาท ,เบอร์ 1 แผงละ 110 – 120 บาท, เบอร์ 2 แผงละ 110-115 บาท เบอร์ 3 แผงละ 104-105 บาท, เบอร์ 4 แผงละ 86-98  บาท

ราคาขายปลีก ห้างโมเดร็นเทรด เช่น แม็คโคร ไข่ไก่เบอรฺ์ 0 แผงละ 126 บาท, เบอร์ 2 แผงละ95 บาท, เบอร์ 3 แผงละ 91 บาท

ทั้งนี้ สถานการณ์ส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อน ปริมาณไข่ไก่เริ่มเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประชาชนทยอยซื้อ ไม่ตื่นตัวซื้อปริมาณมากเหมือนสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะในห้างโมเดิร์นเทรดความต้องการของผู้บริโภคเริ่มลดลง คาดว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ