เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 รายงานข้อมูลที่ประธานชุมชน หรือกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 201 ครั้ง

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 1 9 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกันค้นหาและคัดกรอง คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยในชุมชน โดยพื้นที่เสียงดังกล่าวได้แก่กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด ต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปสถานที่พื้นที่เสี่ยงที่ต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัด เบียดเสียด ได้แก่สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิง ร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จึงขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินเข้า ออกจากต่างจังหวัด เพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่ผู้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา โดยขอให้รายงานข้อมูลได้ที่ประธานชุมชนทั้ง 6 ชุมชนหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นางเทพินท์ พงษ์วดี ประธานชุมชนกาดเก่า โทร. 089- 637 8478 นางสายใจ ไผ่ป้อง ประธานชุมชนกลางเวียง โทร. 082 -175 8940 นางสาวเพียรทอง ฟองแก้ว ประธานชุมชนหนองจองคำ โทร. 08 9-951 4385 นางจันทร์เพ็ญ ใหม่เอี่ยม ประธานชุมชนปางล้อ โทร.083 152 8958 นายทุนเจ่ง สุวรรณนิยม ประธานชุมชนดอนเจดีย์ โทร. 089 432 9071 นายบัลลังก์ ตรีทอง ประธานชุมชนตะวันออก โทร. 085-6253966/

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ ภาพ เขมทัต
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ