รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำ 3 ประเด็นเร่งด่วนแก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเชียงใหม่ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 205 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ใน 3 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง โควิด-19 ไฟป่าฝุ่นควัน และสถานการณ์ภัยแล้ง ..//

            นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งนอกจากพิจารณาศักยภาพกลุ่มสตรีในการบริหารจัดการหนี้ และสินเชื่อเพื่อการพัฒนา โดยคณะอนุกรรมการแล้ว ยังได้เน้นย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง  3 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  หรือcovid-19 สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง  ซึ่งขอให้หน่วยงานราชการให้ความสำคัญและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน  โดยให้เร่งสำรวจข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการยังชีพ ของแต่ละครัวเรือน/ชุมชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที  ส่วนสถานการณ์ไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ให้หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในส่วนของระดับอำเภอ และระดับตำบล บูรณาการเติมเต็มภารกิจร่วมปฎิบัติการต่างๆ กับทางพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ด้านสถานการณ์ภัยแล้ง ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ช่วยเหลือเกษตรกรทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านการตลาด  การหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล เพื่อให้สามารถทำการเกษตรกรรมผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งนี้ไปได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่ 31 มี.ค.63
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ