เทศบาลนครลำปาง เร่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ COVID-19 ในระดับเทศบาล และชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 399 ครั้ง

     เทศบาลนครลำปาง นำโดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มีการระบุ ว่าขณะนี้ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ของเทศบาลนครลำปางขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้บทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง

     พร้อมทั้งได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ป้องกันและแก้ไขปัญหาในทุกรูปแบบ  เน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ทำตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลป้องกันด้วยมาตรการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่สาธารณะย่านพาณิชย์ ในเขตเทศบาลนครลำปาง

     นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังปัญหา พร้อมทั้งเป็นหูเป็นตา ร่วมกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันภายในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ