แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เปิดใช้ทางหลวงสายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนตำบลป่าเมี่ยง-บ้านปางน้ำถุ รองรับการเดินทางช่วงปีใหม่

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 566 ครั้ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เปิดใช้ถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ตำบลป่าเมี่ยง - บ้านปางน้ำถุ รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

 

      วันนี้ (26 ธ.ค. 62) ที่สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงถึงการเปิดใช้ถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่- เชียงราย ตอนตำบลป่าเมี่ยง- บ้านปางน้ำถุ ระหว่าง กม.42+000 - กม.51+250 ระยะทางประมาณ 9.25 กิโลเมตร โดยจะเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่จะแล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

    จากเดิมที่ถนนมีเพียง 2 ช่องจราจร ได้ขยายเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร และมีไหล่ทางด้านนอกอีกด้านละ 2.5 เมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวคดเคี้ยว โดยได้ทำการก่อสร้างขยายทางพร้อมปรับปรุงทางให้มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น สำหรับพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งในขณะนี้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้กำชับและควบคุมการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในกลางปี2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ