พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบหน้ากากอนามัย จากกระทรวงมหาดไทย 3,000 ชิ้น โดยจะจัดสรรแจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยง ทั้ง 7 อำเภอ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 269 ครั้ง

วันนี้ (1 เม.ย.63) เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมตรวจนับหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3,000 ชิ้น แบ่งเป็น 3 กล่องใหญ่ กล่องละ 1,000 ชิ้น จะประกอบไปด้วย 20 แพ็ค ๆ ละ 50 ชิ้น ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทย
ในส่วนของการกระจายหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มเสี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะกระจายไปยังอำเภอต่างๆ โดยแบ่งตามจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ ดังนี้ 1.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 650 ชิ้น
2.อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 600 ชิ้น
3.อำเภอปาย จำนวน 400 ชิ้น
4.อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 350 ชิ้น
5.อำเภอขุนยวม จำนวน 250 ชิ้น
6.อำเภอสบเมย จำนวน 450 ชิ้น
และ 7.อำเภอปางมะผ้า จำนวน 300 ชิ้น
รวมทั้งหมด 3,000 ชิ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ