จังหวัดแพร่ สั่งปิดสถานที่ต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมขยายระยะเวลาสถานที่ที่สั่งปิดก่อนหน้านี้

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 276 ครั้ง

          คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ พิจารณาให้สั่งปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม พร้อมขยายระยะเวลาออกไปจากเดิมมีกำหนด 14 วัน เป็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

          นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ มีคำสั่งที่ 1/2563 ให้ปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประกอบด้วย สถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมไปถึงสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559, สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกระดับ, สถาบันกวดวิชา, สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร, สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ, ร้านเกมส์, สวนสนุกในห้างสรรพสินค้าและเครื่องเล่นในสนามกลางแจ้งตามตลาดนัดชั่วคราว และสนามชนไก่ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 รวม 14 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงได้มีคำสั่งที่ 5/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ตามคำสั่งที่ 1/2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

          นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ยังได้พิจารณาให้สั่งปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยออกเป็นคำสั่งที่ 6/2563 ประกอบด้วย

1.ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ยกเว้นในส่วนที่เป็นซุปเปอร์มาเก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน ไม่ให้ขาดแคลนหรือเดือดร้อน

2.ห้องสมุดสาธารณะ ทุกแห่ง

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐและเอกชน (เนิร์สเซอรี่) ทุกแห่ง

4.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด ทุกแห่ง

และ 5.สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน พิพิธภัณฑ์สถาน และศูนย์ OTOP

โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 511 145 ต่อ 207

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ