ผู้ว่าฯ จ.แม่ฮ่องสอน เผยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ขอทุกภาคส่วน"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดเผา เพื่อชาติ"

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 207 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ในห้วงที่ผ่านมาสถานการณ์มีแนวโน้มความรุนแรง พบจุดความร้อนสะสมในระบบเวียร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 13,323 จุดคิดเป็นร้อยละ 81.6 ของปี 2562 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่า PM 2.5 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 55 วัน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามพบว่า PM 2.5 มีค่าคงที่ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน และแนวโน้มลดลง

            ปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เอาผิดกับผู้ลักลอบเผาป่าในพื้นที่ทุกกรณี โดยปัจจุบันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบเผาป่าแล้ว 51 คดี แบ่งเป็นคดีตาม พรบ. การจราจร จำนวน 49 คดี และคดีตาม พรบ. ป่าไม้ จำนวน 2 คดี

            นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์อำเภอทุกอำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำตำบลทุกตำบล โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าชุด และบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ โดยตรึงกำลังและปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

            ขณะที่ในส่วนของการนำใบไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง มาใช้ประโยชน์ ทั้งในรูปแบบการทำจานใบไม้ และการทำถ่านอัดแท่ง ซึ่งตั้งเป้าหมาย ในปี 2563 ไว้ จำนวน 200 ตัน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 84 ตัน

            ทั้งนี้ ด้วยปัจจุบัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องเผชิญสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดเผา เพื่อชาติ"

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ