จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการสกัดกั้นการแพร่ระบาด COVID-19 ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 214 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานเชิงรุกยกระดับการสกัดกั้นเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงลึกระดับพื้นที่ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น..//

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับมีผู้เดินทางเข้ามาจากประเทศเสี่ยง หรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง รวมถึงผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรค COVID-19 ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการกักกันตนเองที่บ้านของกลุ่มเสี่ยง และการจัดตั้งด่านคัดกรองชั่วคราว บริเวณเส้นทางสัญจรหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหรือระหว่างจังหวัด  โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในทุกระดับอย่างเคร่งครัด  เพื่อช่วยกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ลดน้อยลง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ