ลำพูน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ไม่พบจุดใหม่ของการแพร่เชื้อ ผู้ว่าฯขอบคุณ ปชช.ช่วยกันเต็มที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 658 ครั้ง

สรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อลำพูน ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้ติดเชื้อสะสม 4 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ไม่พบจุดใหม่ของการแพร่เชื้อ ชื่นชมและขอบคุณชาวลำพูน ที่อดทนและร่วมกันระมัดระวัง ดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี ย้ำ การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing” ช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ต่อสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ สะสม 4 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ โดยมีรายละเอียดและความคืบหน้า ดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 1 ชายไทย อายุ 39 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย ผู้สัมผัสใกล้ชิดคือแม่ ผลตรวจแม่ยืนยันไม่ติดเชื้อ ขณะนี้ยังคงเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล อาการป่วยอยู่ในกลุ่มไม่รุนแรง หมอให้การรักษาตามอาการทั่วไป

ผู้ป่วยรายที่ 2 ชายไทย อายุ 30 ปี ทำงานสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สัมผัสใกล้ชิด 1 รายที่ติดเชื้อ คือ ภรรยา ซึ่งนับเป็นผู้ป่วยรายที่ 3 ของลำพูน ขณะนี้ยังเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล อาการป่วยอยู่ในกลุ่มไม่รุนแรง หมอให้การรักษาตามอาการทั่วไป

ผู้ป่วยรายที่ 3 เพศหญิง เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 2 ทำงานอยู่ที่บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเพื่อร่วมงานที่สนิทกันอยู่ในแผนกเดียวกัน 2 ราย ตรวจพบเพื่อนสนิท 1 รายที่ติดเชื้อ นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 4 ของลำพูน

ผู้ป่วยรายที่ 4 หญิงไทย อายุ 32 ปี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่ 3 เป็นเพื่อนร่วมงานในห้องเดียวกัน ดูดน้ำกระติกเดียวกัน ทั้งยังมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มคนใน 4 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 กลุ่มคนในครอบครัว สัมผัสใกล้ชิดกับสามีเพียง 1 คน ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ แต่ยังคงให้สามีและเพื่อนร่วมงานของสามี อีกจำนวน 16 คน กักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ต่อไป

- ส่วนที่ 2 กลุ่มเพื่อนที่ทำงานเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อนที่ทำงานใกล้ชิด 1 คน เพื่อนที่ทำงานคนละแผนกกัน 9 คน รวมเป็น 10 คน ซึ่งถือเป็นเพื่อนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 3 และ 4 ผลตรวจของเพื่อนทุกคนยืนยันไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ นายอำเภอ ได้ดำเนินการออกคำสั่งกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน แล้ว

- ส่วนที่ 3 กลุ่มผู้มารับบริการบริษัทขนส่งเอกชน สาขานิคมลำพูน ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของผู้ป่วยรายที่ 3 และ 4 เจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลจากการมาใช้บริการมาประกอบการเฝ้าระวังสอบสวนโรค อยู่ระหว่างแยกความเสี่ยงมากน้อย หรือไม่เสี่ยงเลยเป็นรายกรณี หากตรวจสอบแล้วพบความเสี่ยงสูงจะนำตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลทันที และหากตรวจสอบแล้วมีความเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความเสี่ยงเลย จะให้เข้าสู่ระบบกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

- ส่วนที่ 4 กลุ่มผู้มารับบริการ ณ สถานที่ที่ผู้ป่วยรายที่ 4 เข้าไปใช้บริการ 2 จุด ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุข ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 มีข้อแนะนำให้แยกตนเองและสังเกตอาการใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จากจุดที่ผู้ติดเชื้อไปใช้บริการ มีรายละเอียด แยกเป็น 2 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 ห้างสรรพสินค้า ได้นำพนักงานจากร้านขนมโดนัท เพศหญิง จำนวน 1 ราย เข้ามาเฝ้าระวังสังเกตอาการในโรงพยาบาล และรับการตรวจหาเชื้อแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ในส่วนของร้านขายไอศกรีม มีพนักงานขายที่มีประวัติสัมผัส 4 ราย นำเข้ามาเฝ้าระวังสังเกตอาการในโรงพยาบาลแล้ว จะได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อต่อไป

- จุดที่ 2 ตลาดสันปูเลย หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน เข้าไปสอบสวนโรคแล้ว พบว่าผู้ป่วยรายที่ 4 มีประวัติไปซื้อของจากร้านค้าเจ้าประจำเพียง 1 ร้านเท่านั้น มีผู้สัมผัส จำนวน 2 ราย ขณะนี้นำเข้ามาเฝ้าระวังสังเกตอาการในโรงพยาบาลแล้ว และจะได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อต่อไป

ทั้งนี้ ในการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณทีมงานสอบสวนโรคและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนฝ่าย ที่ร่วมกันพยายามอย่างเต็มที่ ในการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จะเห็นได้ว่าขณะนี้จังหวัดลำพูน ไม่พบจุดใหม่ของการแพร่เชื้อ จุดเกิดโรคมีเพียง 2 จุด และได้จำกัดวงของการแพร่ระบาดไว้ ด้วยการกักตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและมีสัมผัสใกล้ชิด กับกลุ่มของผู้ป่วยรายที่ 2 รายที่ 3 และรายที่ 4 ไว้ก่อนเป็นเวลา 14 วัน แม้ผลตรวจจะไม่พบว่าติดเชื้อแล้วก็ตาม ทั้งยัง ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณชาวลำพูนทุกคน ที่อดทนและร่วมกันระมัดระวัง ดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตนตามคำแนะนำ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ซึ่งจะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้

ด้านนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า ขณะนี้ลำพูน มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 4 ราย จัดอยู่ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง แพทย์ให้การรักษาตามอาการ นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยเข้ารับการดูแลเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการใกล้ชิด (PUI) รายใหม่ 13 ราย สะสม 97 ราย รอผลตรวจ 2 ราย ยืนยันมีความพร้อมในการดูแลและรองรับผู้ป่วย เตรียมพื้นที่ของโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลชุมชนไว้อีก 7 แห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลลำพูน มีปรับเปลี่ยนเวลาและวิธีการบางอย่าง เช่น งดให้ญาติของผู้ป่วยทุกรายที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมเด็ดขาด ให้โทรสอบถามอาการได้เท่านั้น ทั้งยังได้พิจารณาติดตามอาการป่วยและยึดเวลาการนัดหมายผู้ป่วยออกไปเป็นรายกรณี มีการให้คำปรึกษาผู้ป่วยทางโทรศัพท์ แล้วจัดการส่งยาทาง ปณ เริ่มดำนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้กล่าวเน้นย้ำในการดูแลตนเองกับประชาชนว่า ควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำ ทั้งเรื่องการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1.5 เมตร โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งลำพูน มีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 20,000 คน ขอให้ทุกส่วนร่วมกันอย่างจริงจังต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ