แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 422 ครั้ง

นายสุรพงค์ สุทธนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดเผยว่า กรมทางหลวงให้ทุกแขวงทางหลวงจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรเทศกาลต่างๆ รวมทั้งป้องกันบรรเทาเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง โดยแขวงทางหลวงลําปางที่ 1 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 รวม 2 จุด ได้แก่ การตั้งเต็นท์จุดบริการทั่วไทย มี 2 จุดหลัก คือที่จุดบริการที่พักริมทางสบปราบ และจุดบริการศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ยาสามัญประจําบ้าน แผ่นพับประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลเส้นทางการเดินทาง บริการห้องน้ำ ห้องสุขา สถานที่พักรถ มีหน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วกรณีรถเสีย น้ำมันหมด เกิดอุบัติเหตุติดต่อประสานการลากรถ และบริการสถานที่ให้ประชาชนตั้งเต็นท์พักค้างแรม

นอกจากนี้ มีจุดรับแจ้งเหตุและประสานกับศูนย์ฯ จังหวัด ที่จุดบริการสํานักงานแขวงทางหลวงลําปางที่ 1 อีกทั้งจุดบริการประชาชน จุดรอง 6 จุด ได้แก่ จุดบริการหมวดทางหลวงแม่พริก จุดบริการหมวดทางหลวงชมพู จุดบริการหมวดทางหลวงพระบาท จุดบริการหมวดทางหลวงเถิน จุดบริการหมวดทางหลวงห้างฉัตร และจุดบริการหมวดทางหลวงสบปราบ

โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลการใช้เส้นทางเพิ่มเติมและแจ้งเหตุได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 8246, 0 5423 1206, 09 5689 1596 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 และสายด่วนตํารวจทางหลวงหมายเลข 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ