ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนยื่นหนังสือการเสนอให้มีมาตรการปิดจังหวัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (Covid-19) จากประชาชน 99 ตำบล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 221 ครั้ง

            บ่ายวันนี้ (3 เมษายน 2563) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน นายเพชร ไชยพงษ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ประสานงานเครือข่ายคนน่านจัดการตนเองสภาองค์กรชุมชนตำบล เป็นตัวแทนยื่นหนังสือการเสนอให้มีมาตรการปิดจังหวัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (Covid-19) จากประชาชน 99 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดน่าน ต่อนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน โดยเรียกร้องให้กำหนดมาตรการในการออกคำสั่งให้ปิดจังหวัดน่าน ในระยะเวลาที่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือตามความเหมาะสมในการจัดการในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค และขอให้ใช้เส้นทางเข้าออกจังหวัดเพียงเส้นทางเดียวคือ ผ่านด่านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เท่านั้น และต้องจัดทำบันทึกข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดทุกคน ในส่วนรถขนส่งสินค้าเข้าออกสามารถใช้เส้นทางได้ตามปรกติแต่ต้องมีการคัดกรองตามมาตรการอย่างเข้มงวด พร้อมเผยแพร่ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

             ทั้งนี้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้รับข้อเสนอแนะจากสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดน่าน เพื่อนำไปประชุมหารือ หาแนวทางที่เหมาะสม ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ