ทม.ล้อมแรด มอบเครื่องเทอร์โมสแกน แก่ อสม. 6 หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการร่วมเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 332 ครั้ง

     นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ส่งมอบเครื่องเทอร์โมสแกน ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน และเตรียมสนับสนุนให้กับชุมชนหมู่บ้านที่เหลืออีก 8 หมู่บ้าน รวมถึงสถานศึกษาในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจการสาธารณะในชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย

     สำหรับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 คน จึงขอให้ประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กินร้อน ช้อนตนเอง หมั่นล้างมือเป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปพบปะผู้คน หากพบผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ สายด่วนศูนย์ให้บริการข้อมูล Covid-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 09 3140 8023 และ 09 3140 8035 เพื่อประสานรับตัวไปรับการตรวจ และดำเนินการรักษาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ