จังหวัดน่าน จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรี ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 6 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 156 ครั้ง

       ที่หอประชุม  ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน  นายวรกิตติ ศรีทิพพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธี จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี พิธีถวายราชสักการะและถวายสดุดี เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  มี่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี 

     วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษก
ขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง
ของประเทศไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ได้นำมาซึ่งความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ของบ้านเมือง แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ก็ทรงขจัดปัดเป่า ผ่อนจากร้ายให้กลายเป็นดี  นำมาซึ่งความรักความสามัคคี พสกนิกรสำนึกด้วยความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เหล่าข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดน่าน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขอพระมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ จงทรงอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมราชวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักร และนอกราชจักรไทยจงมีแด่ความสุข เทอญ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ